បុរសអាយុ ៣៩ឆ្នាំម្នាក់ ដែល​ស្លាប់ពេលកំពុងព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ​គឺស្លាប់​ជំងឺស្ទះសសៃឈាមបេះដូង

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ​បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១នេះ បញ្ជាក់ថា​ បុរសអាយុ ៣៩ឆ្នាំម្នាក់ ដែលបានស្លាប់ពេលកំពុងព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ កាលពីយប់ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ គឺស្លាប់ដោយសារជំងឺស្ទះសសៃឈាមបេះដូង មិនមែនបណ្ដាលមកពីជំងឺកូវីដ-១៩នោះទេ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង