អត្ថប្រយោជន៍ស្លឹកម្រុំ និងមើមខ្ញី ដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនបានដឹង..?

បរទេស៖ អត្ថប្រយោជន៍ស្លឹកម្រុំ និងមើមខ្ញី ដែលមនុស្សភាគច្រើន មិនបានដឹងថា ម្រុំនិងខ្ញី ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺជាច្រើន និងងាយទទួលបានផល។
អ្នកស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា នៅពេលយើងលាយ របស់ទាំងពីរមុខនេះ នឹងអាចព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនឲ្យជាសះស្បើយ។

អត្ថប្រយោជន៍ម្រុំ និងខ្ញី ផ្សំបញ្ចូលគ្នា នឹងអាចជួយ ព្យាបាល​រលាកសន្លាក់ឆ្អឹង និងបញ្ចុះកម្រិតកូឡេស្តូរ៉ុលជាដើម..៕ ប្រភព៖ បរទេស

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង