ចាក់វ៉ាក់សាំង​បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩​​ឥតគិតថ្លៃ ជូន​ពលរដ្ឋរស់នៅ​ស្រុកស្ទឹងហាវ ​ចាប់ពីអាយុ ១៨ឆ្នាំ​ដល់​៥៩ឆ្នាំ

ខេត្តព្រះសីហន៖ រដ្ឋបាលស្រុកស្ទឹងហាវ បានជូនដំណឹង​ស្ដីពីការចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយឥតគិតថ្លៃ ជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលមានអាយុចាប់ពីអាយុ ១៨ឆ្នាំ ដល់អាយុ ៥៩ឆ្នាំ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលស្រុកស្ទឹងហាវ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង