រដ្ឋបាលស្រុកស្ទឹងព្រៃនប់ ​ត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំង​​ជំងឺកូវីដ​ ​ជូន​ពលរដ្ឋ​មានអាយុចាប់ពី ​១៨ឆ្នាំ​ដល់​៥៩ឆ្នាំ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលស្រុកស្ទឹងព្រៃនប់ ជូនដំណឹងស្ដីពីការចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងសុីណូវ៉ាក់ (SINOVAC ) ដើម្បីបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយឥតគិតថ្លៃ ជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលមានអាយុចាប់ពីអាយុ ១៨ឆ្នាំ ដល់អាយុ៥៩ឆ្នាំ។

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលស្រុកព្រៃនប់ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ ឲ្យដឹងថា រដ្ឋបាលស្រុកព្រៃនប់ ចាប់ផ្តើមធ្វើការចុះឈ្មោះ ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ និងមន្ត្រីរាជការទាំងស៊ីវិល និងប្រដាប់អាវុធ ក៏ដូចជាជនបរទេស ដើម្បី​ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ​ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១នេះតទៅ..។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលស្រុកស្ទឹងហាវ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង