អភិបាលក្រុងព្រះសីហនុ អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋ​មាន​​អាយុ​១៨​ដល់​៥៩ឆ្នាំ ​ទៅចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ អភិបាលក្រុងព្រះសីហនុ លោក អ៉ី សុខឡេង ប្រកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ដែលមានអាយុចាបពី ១៨ ដល់ ៥៩ឆ្នាំ ហើយស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ សូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ នៅតាមទីតាំង ដែលរដ្ឋបាលក្រុងបានរៀបចំ ដូចបានបញ្ជាក់ នៅក្នុងខ្លឹមសារ នៃសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ ​ខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង