ហាង “ខេ៧ ប្រហិតសាច់គោសុទ្ធ” មានប្រូម៉ូសិនពិសេស នាឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ហាង “ខេ៧ ប្រហិតសាច់គោសុទ្ធ” មានប្រូម៉ូសិនពិសេស ប្រហិតសាច់គោ ក្នុងឱកាស ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ប្រពៃណីជាតិ ខាងមុខនេះ៖

– ប្រហិត ០១គីឡូ =៣០,០០០៛ ហ្រ្វីសេវ៉ាដឹកក្នុងក្រុង

– ប្រហិត ០២គីឡូ ថែមទឹកសៀង ០១ដប ហ្រ្វីសេវាដឹក

– ងៀតក្របី ០១គីឡូ =៦៥,០០០៛ ថែមជ្រក់ត្រកួន ០១ប្រអប់

ទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ: ០៧៧ ៨៧១ ១៧៨ 🛵🛵🛵៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង