បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ​២៩ឆ្នាំ​ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩..​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី០២​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ បញ្ជាក់ថា មានករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ​ ២៩ឆ្នាំ​ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​។

ខាងក្រោមនេះជា សេចក្តីប្រកាសពេត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង