​បុរសជនជាតិចិនអាយុ​​៤២ឆ្នាំម្នាក់​ បានស្លាប់​ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ ស្តីពីករណីមានបុរសជនជាតិចិនអាយុ​ ៤២ឆ្នាំ​ម្នាក់ បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី​០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង