​ប្រជាជន​ដែល​ចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាម​-​ស៊ីណូវ៉ាក់​ និងកូវីសែល​ ​ទូទាំងប្រទេស​កេីន​ដល់​ ៤១៨.៥៦៩នាក់​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញរបាយការណ៍អ្នក ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ​ ដល់ទី០៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ ​គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស (គ.វ.ក-១៩​) បានចាត់ចែងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ សរុបបានចំនួន​ ១៤០.៧៧៣នាក់​​ហេីយ​។ បើសរុបចំនួន​ប្រជាជន ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាម​ – ស៊ីណូវ៉ាក់​ និងកូវីសែល​ សរុបទាំង ០៣ប្រភេទ នៃវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩នេះ​ គឺបានកេីនឡេីងដល់​ ៤១៨.៥៦៤នាក់​ នៅទូទាំងប្រទេស។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង