រកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មី៧២នាក់​ និងជាសះស្បេីយ​៤៧នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​នេះថា រកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មីចំនួន​៧២នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយ​ ៤៧នាក់​។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង