ហាមដាច់ខាតចំពោះ​សេវាព្យាបាលឯកជន មិនឲ្យ​ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ និង​ចាក់វ៉ាក់សាំង​ ​គ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ ដោយបានក្រើនរំលឹកចុងក្រោយ ជូនដល់ម្ចាស់ទីកន្លែងព្យាបាលឯកជនទាំងអស់ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា គឺហាមដាច់ខាត ចំពោះការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ គ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង