ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់រាជធានី-ខេត្ត ត្រៀមបម្រុងគ្រូពេទ្យថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានណែនាំ ឱ្យអាជ្ញាធរគ្រប់រាជធានី-ខេត្ត ទូទាំងប្រទេស ត្រៀមបម្រុងគ្រូពេទ្យថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ..។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង