ក្រសួងសុខាភិបាល៖ បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ៣៥ម្នាក់ទៀត បានស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បញ្ជាក់ថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ ដោយសារកូវីដ-១៩។

ការស្លាប់នេះ ជាករណីទី២២ ដោយជនរងគ្រោះជា បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៥ឆ្នាំ។

សូមអាន សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង