​ក្រសួងសុខាភិបាល៖ មានបុរសជនជាតិខ្មែរ​២នាក់ទៀត បានស្លាប់​ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​មានបុរសជនជាតិខ្មែរចំនួន ០២នាក់ ​អាយុ​ ៦៨ឆ្នាំ​ និងអាយុ ៤៩ឆ្នាំ​ បានស្លាប់​ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមេសានេះ មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៤នាក់ហើយ បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខភិបាល ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ ដូចខាងក្រោម​៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង