រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បញ្ចប់មណ្ឌលចត្តាឡីស័ក៨កន្លែង បើកឲ្យធ្វើអាជីវកម្មវិញ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ នៅថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចប់ជាមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក និងដាក់ឱ្យដំណើរការទីតាំងចំនួន ០៨កន្លែង ឲ្យដំណើរការធ្វើអាជីវកម្មឡើងវិញ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង