ថ្ងៃនេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី​៤៧៧នាក់​ និង​ជាសះស្បេីយ​៩៦នាក់​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១០ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ បញ្ជាក់ថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មីចំនួន​ ៤៧៧នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ៩៦នាក់។

សូមអាន សេចក្តីជូនប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​១០ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖ ​

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង