បុរសជនជាតិខ្មែរ​អាយុ​​៥៩ឆ្នាំម្នាក់ទៀត​ បានស្លាប់​ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១​ បញ្ជាក់ថា មានបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ​ ៥៩ឆ្នាំ​ បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​១០ ខែមេសា៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង