រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​​ថ្មី​២៧៧នាក់​ និង​ជាសះស្បេីយ​ ៦០នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី​១២ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ បង្ហាញថា ​រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ២៧៧នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ៦០នាក់។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​១២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង