ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរអាយុ​៦១ឆ្នាំ​ម្នាក់ទៀត បានស្លាប់​ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី១២​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ ឲ្យដឹងថា មានស្រ្តីជនជាតិខ្មែរអាយុ​ ៦១ឆ្នាំ​ម្នាក់ទៀត បានស្លាប់​ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​១២ ខែមេសា ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង