ថ្ងៃនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី១៨១នាក់​ និងជាសះស្បេីយ​៤០នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ បង្ហាញថា រកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មីចំនួន​ ១៨១នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​៤០នាក់។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ដូចខាងក្រោម៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង