ថ្ងៃនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី១៧៨នាក់​ និងជាសះស្បេីយ៣៨នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មីចំនួន​ ១៧៨នាក់​ និងមនអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ៣៨នាក់​។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង