ក្រុមហ៊ុន LG ឧបត្ថម្ភអង្ករ២តោន ជូនរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ លោកស្រី ហៀក ហ៊ីមុល្លី អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ បានអញ្ជើញទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ពីក្រុមហ៊ុន LG ដែលបានឧបត្ថម្ភអង្ករចំនួន ០២តោន ជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ ក្នុងវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ នៅខេត្តព្រះសីហនុ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង