ថ្ងៃនេះរកឃើញករណីវិ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មី​៣៤៤នាក់​ និង​ជាសះស្បេីយ​២៩នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១៥​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ បង្ហាញថា រកឃើញករណីវិ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មីចំនួន​ ៣៤៤នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ២៩នាក់។

ខាងក្រោមជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង