​ករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរ​​២នាក់​ទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​ នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី១៥​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ បញ្ជាក់ថា មានករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរចំនួន​ ០២នាក់​ទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​ នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង