សេចក្តីណែនាំអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ ក្នុងបរិបទ នៃការអនុវត្តន៍វិធានការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ​ និងក្រុងតាខ្មៅ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី​១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ ក្នុងបរិបទ នៃការអនុវត្តន៍វិធានការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ​ និងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្តាល។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង