មានបុរសជនជាតិខ្មែរ​​អាយុ​​៦៧ឆ្នាំម្នាក់​ បានស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ-១៩ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី​១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១​ បង្ហាញថា ​មានបុរសជនជាតិខ្មែរ​ម្នាក់ អាយុ​ ៦៧ឆ្នាំ​ បានស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ-១៩ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង