រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ហាមអាជីវករផ្សារលើ​២៤គ្រួសារ មិនឲ្យចេញពីផ្ទះ១៤ថ្ងៃ ព្រោះជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ជម្រាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ២៤គ្រួសារ ជាអាជីវករផ្សារលើ
ក្នុងនោះខ្លះមានអាសយ័ដ្ឋាន នៅស្រុកព្រៃនប់ និងខ្លះទៀត មានអាសយដ្ឋាន នៅក្រុងព្រះសីហនុ ផ្អាកមិនឲ្យចេញពីផ្ទះ និងផ្អាកអាជីវកម្មជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីដាក់ឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កក្នុងផ្ទះខ្លួនឯង រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ ក្រោយមានពាក់ព័ន្ធនឹងវិជ្ជមានកូវីដ-១៩។

ខាងក្រោមនេះជា ខ្លឹមសារពិស្តារ នៃសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចុះថ្ងៃទី​១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង