​មានមនុស្សពីរនាក់ទៀត បានស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ-១៩ គឺបុរសជនជាតិខ្មែរ​អាយុ​៨២ឆ្នាំ​ និងស្ត្រីជនជាតិខ្នែរអាយុ​៤១ឆ្នាំ​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី​១៨ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ បង្ហាញថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២នាក់បានស្លាប់ គឺបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ​ ៨២ឆ្នាំ​ និងស្ត្រីជនជាតិខ្នែរអាយុ​ ៤១ឆ្នាំ​ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង