ក្រសួងសាធារណៈការ ​ជូនដំណឹង​ស្តីពីមរណភាព លោក អ៊ុយ សុវណ្ណារិទ្ធ ដោយសារកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីមរណភាព របស់ លោក អ៊ុយ សុវណ្ណារិទ្ធ ដោយសារកូវីដ-១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសាធារណៈការ ចុះថ្ងៃទី​១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង