មិនត្រូវរារាំងមន្ត្រីសុខាភិបាល គ្រូពេទ្យ អ្នកលក់ឱសថ និងអ្នកដឹកជញ្ជូនចំណីអាហារតាម Onlineនោះទេ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ លោក កើត ឆែ អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ នៅយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសារជាការក្រើនរំលឹកទៅដល់គណៈអភិបាលខេត្តទាំង១៤ និងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ច ដែលអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ មិនត្រូវរារាំងមន្ត្រីសុខាភិបាល គ្រូពេទ្យ អ្នកលក់ឱសថ និងអ្នកដឹកជញ្ជូនចំណីអាហារនោះឡើយ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង