ក្រសួងសុខាភិបាល​បញ្ជាក់ថា ម្សិលមិញមានមនុស្សស្លាប់​ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​ចំនួន៤នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កាលពីថ្ងៃទី១៩​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន​ ០៤នាក់ គឺមាន បុរសជនជាតិខ្មែរ​ អាយុ​ ៦៥ឆ្នាំ​, បុរសជនជាតិខ្មែរ​ អាយុ​ ៧២ឆ្នាំ​, ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ​ អាយុ​ ៤៨ឆ្នាំ​ និងស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ​ អាយុ​ ៤០ឆ្នាំ​ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​២០ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង