ត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក​ដោយខ្លួនឯង​១៤ថ្ងៃ បន្ទាប់ពី​ផ្តល់វត្ថុសំណាក ដើម្បីវិភាគ​រកមេរោគកូវីដ-១៩

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីណែនាំ​ស្តីពី ការធ្វើចត្តាឡីស័កដោយខ្លួនឯងរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ ក្រោយពេលបានផ្តល់វត្ថុសំណាក ដើម្បីវិភាគ រកមេរោគកូវីដ-១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីណែនាំ របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចុះហត្ថលេខាដោយ លោក គួច ចំរើន ផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី​២០ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង