​ករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរ​៣នាក់ទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បញ្ជាក់ថា មានករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន ០៣នាក់ គឺស្រ្តីឣាយុ ៧៩ឆ្នាំ- បុរសឣាយុ ៥៧ឆ្នាំ និងស្រ្តីឣាយុ ៦៥ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​ ៩៩៧៥​នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ ៣៤០០​នាក់, អ្នកកំពុងព្យាបាល​ ៦៤៩៥​នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ មានចំនួន ៧៤​នាក់។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង