ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ក្រហមក្រុងព្រះសីហនុ បើមានបញ្ហាខ្វះស្បៀង សូមទាក់ទងលេខ៖ ០១៦ ៨៨៤ ៥៨៨

ក្រុងព្រះសីហនុ៖ មន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ បានជូនដំណឹងដល់ ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ក្រហម ស្ថិតក្នុងសង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ឲ្យបានដឹងថា ប្រសិនបើ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មានបញ្ហាណាមួយដូចជា៖ បញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារជាក់ស្តែង ឬមានបញ្ហាសុខភាព សូមទាក់ទងភ្លាមៗ ទៅកាន់ក្រុមការងារដូចខាងក្រោម៖

– លោក អៀម សារិន អភិបាលរងក្រុងព្រះសីហនុ ជាប្រធានក្រុមការងាប្រចាំសង្កាត់លេខ៤ ទូរសព្ទ័លេខ៖ ០១៦ ៨៨៤ ៥៨៨។

– លោក សេង នីម ចៅសង្កាត់លេខ៤
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១៦ ៣៣៣ ៧៦៦៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង