​ពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងព្រះសីហនុ បើមានកង្វះស្បៀងអាហារ សូមទាក់ទងនៅតាមសង្កាត់​​កំពុងរស់នៅ..

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្រុងព្រះសីហនុ ដែលកំពុងអនុវត្តន៍វិធានការបិទខ្ទប់ក្រុង ឲ្យបានជ្រាបថា ប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មានបញ្ហាណាមួយ មានដូចជា៖ កង្វះស្បៀងអាហារ ឬមានបញ្ហាសុខភាព ត្រូវធ្វើដំណើរបន្ទាន់ទៅមន្ទីរពេទ្យ ​សូមទាក់ទងភ្លាមៗ ទៅកាន់ក្រុមការងារ ប្រចាំការនៅតាមសង្កាត់ របស់ខ្លួន ដែលកំពុងរស់នៅមានដូចខាង​ក្រោម​៖

– លោកគង់ សោភា អភិបាលរងក្រុងព្រះសីហនុ និងជាប្រធានក្រុមការងារ សង្កាត់លេខ​១ លេខទូរស័ព្ទ ០៨៦/០១៧/០៦៧ ៦៦ ២៦ ២២​, លោក ឈិត សូផាត ចៅសង្កាត់លេខ១ លេខទូរស័ព្ទ ០១៦ ៩០ ៩៦ ៦៤​, លោក យុង វាសនា ប្រធានក្រុមភូមិ១ លេខទូរស័ព្ទ ០១៦ ៦១ ៦៦ ៨៤, លោក ខ្លូត ថាលី ប្រធានក្រុមភូមិ២ លេខទូរស័ព្ទ ០១៦ ២១ ១៤ ៧១​, លោក សិត ចិន្តា ប្រធានក្រុមភូមិ៣ លេខទូរស័ព្ទ ០១៦ ២២ ២៦ ៣៧។

– លោក ជួប សីហា មន្ត្រីសាលាក្រុងព្រះសីហនុ ជាប្រធានក្រុមការងារតំបន់ទំនប់រលក លេខទូរស័ព្ទ ០១២/០១៦ ៦៥ ៧០ ៦១​។

– លោកស្រី ឈុន ដារី អភិបាលរងក្រុងព្រះសីហនុ ជាប្រធានក្រុមការងារសង្កាត់លេខ២ លេខទូរស័ព្ទ ០១៦ ៤៩ ៨៥ ៥៨​, លោកស្រី សំរិត សុខេមរា ចៅសង្កាត់លេខ២ លេខទូរស័ព្ទ ០១៦ ៤២ ៩២ ៧៧​។

– លោក សន កុសល អភិបាលរងក្រុងព្រះសីហនុ ជាប្រធានក្រុមការងារសង្កាត់លេខ៣ លេខទូរស័ព្ទ ០១៦ ៨៨ ០៨ ៩២​, លោក កាន់ ឡឹង ចៅសង្កាត់លេខ៣ លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៧៣ ២៤ ៦១ និង ០៩៧ ៧៣ ៣៦ ៧៦៧​។

– លោក អៀម សារិន អភិបាលរងក្រុងព្រះសីហនុ ជាប្រធានក្រុមការងារសង្កាត់លេខ៤ លេខទូរស័ព្ទ ០១៦ ៨៨ ៤៥ ៨៨ , លោក សេង នីម ចៅសង្កាត់លេខ៤ លេខទូរស័ព្ទ ០១៦ ៣៣ ៣៧ ៦៦​៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង