រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ អនុញ្ញាតឲ្យធនាគារ ABA បើកដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញ..

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញ ចំពោះធនាគារវឌ្ឍនៈចំកាត់ (ABA Bank) សាខាខេត្តព្រះសីហនុ ស្ថិតនៅវិថីឯករាជ្យ ភូមុ១ សង្កាត់២ ក្រុង-ខេត្តព្រះសីហនុ។

ធនាគារ ABA សាខាខេត្តព្រះសីហនុ ត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ប្រកាសផ្អាកធ្វើអាជីវកម្មមួយរយៈ ខ្លី ក្រោយមន្ត្រីសុខាភិវាល បានរកឃើញបុគ្គលិកស្រីម្នាក់ បានឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩..។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេច របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង