ក្រសួងសុខាភិបាល​ថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ កូវីសែល​ (AstraZeneca) ដូសទី២​ នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី៦​ ខែឧសភា​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ កូវីសែល​ (AstraZeneca) ដូសទី២​ នឹងចាប់ផ្តើម នៅថ្ងៃទី៦​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២១​តទៅ​។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង