រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បង្ហាញឈ្មោះអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៤នាក់ បានគេចចេញពីក្រុងព្រះសីហនុ ឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ ចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណា ដែលបានគេចវេះចេញពីតំបន់បិទខ្ទប់ នៃខេត្តព្រះសីហនុ។

ខាងក្រោមនេះ ជាបញ្ឃីឈ្មោះ បុគ្គលមួយចំនួ​ន ដែលគេចវេះចេញពីក្រុងព្រះសីហនុ ល្មើសនឹងបំរាមបិទខ្ទប់ក្រុងព្រះសីហនុ របស់រដ្ឋបាលខេត្ត ចុះថ្ងៃទី​០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង