រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ​ បង្ហាញឈ្មោះអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ​ចំនួន​១២៤នាក់…

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង និងបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ យោងតាមលទ្ធផល នៃការវិភាគវត្ថុសំណាក កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដោយរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន ១២៤នាក់។

​អ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវកូវីដ-១៩ ទាំង ១២៤នាក់ គឺជាអាជីវករ និងក្រុមគ្រួសារ កម្មកររោងចក្រ ព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដូចមានរាយនាមខាងក្រោមនេះ​៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង