រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី៦៥០នាក់, ជាសះស្បើយ៧៣៩នាក់ និងស្លាប់៤នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៦៥០នាក់ទៀត, ជាសះស្បើយ ៧៣៩នាក់ និងស្លាប់ ០៤នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១៧៦២១នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៦៨៤៣នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ១១៤នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង