រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៥៣៨នាក់ និងជាសះស្បើយ៤៥៦នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី មានចំនួន ៥៣៨នាក់, ជាសះស្បើយ ៤៥៦នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ។ ក្នងនោះ ករណី ឆ្លងសហគមន៍ ៥៣៧នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០១នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ១៨៧១៧នាក់។ អ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ៧៣៤០នាក់ និង អ្នកស្លាប់ ១១៤នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង