រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី៥០៦នាក់​, ជាសះស្បើយ១៧៩នាក់ និងស្លាប់​៦នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី​១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥០៦នាក់ទៀត, ជាសះស្បើយ ១៧៩នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០៦នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួន ៤៩៥នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ១១នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១៩៧៤៣នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ ៧៨២០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ១២៦នាក់។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង