រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី៨នាក់ទៀត ក្នុងក្រុងច្បារមន និងស្រុកភ្នំស្រួច

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០៨នាក់ទៀត ក្នុងក្រុងច្បារមន និងស្រុកភ្នំស្រួច។

ខាងក្រោមនេះជា សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង