រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​៥៦នាក់ ដើម្បីឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅយកវត្ថុសំណាក..

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ​ជម្រាបជូនអំពីអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៥៦នាក់ យោងតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគវត្ថុសំណាក កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង