រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ​បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​១២នាក់ និងស្នើឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅយកវត្ថុសំណាក់

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ១២នាក់ ដោយយោងតាមលទ្ធផល នៃការវិភាគវត្ថុសំណាក កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធ អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ទាំង១២នាក់ខាងលើនេះ ត្រូវប្រញាប់ទៅយកវត្ថុសំណាក ឲ្យបានទាំងអស់គ្នា និងឲ្យបានឆាប់បំផុត។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចុះថ្ងៃទី​១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង