ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ​កូវីដ-១៩​ ​កេីន​ជាង​២លាន១សែន​នាក់ហេីយ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៧​ ខែឧសភា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ​បញ្ជាក់ថា ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩​ បានកេីន​ជាង ០២លាន ០១សែននាក់ហេីយ នៅថ្ងៃទី១៧​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២១។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង