អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធកីឡាករ ឡៅ ចិត្ត្រា ​និងភរិយាគាត់ ត្រូវ​ទៅយកវត្ថុសំណាកតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ ជាបន្ទាន់..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ មន្ត្រីសុខាភិបាល បានអំពាវនាវដល់អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងផ្ទាល់ និងប្រយោល ជាមួយកីឡាករ ឡៅ ចិត្ត្រា ត្រូវប្រញាប់រួសរាន់ទៅផ្តល់វត្ថុសំណាកតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ ឲ្យបានឆាប់បំផុត ខណៈទាំង កីឡាករ ឡៅ ចិត្រា និងភរិយា ត្រូវបានរកឃើញមានវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-១៩៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង