ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩​ ខែឧសភា​ ​កេីន​ជិត២លាន២សែននាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ឲ្យដឹងថា ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២១​ សរុបកេីនដល់​ ២,១៦៨,២៣៩នាក់។

ខាងក្រោមនេះ ជាតារាងស្ថិតិ នៃចំនួនមនុស្ស ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង