«កម្ពុជាថ្ងៃនេះ» ​ជាគេហទំព័រវេបសាយសារព័ត៌មាន​ បង្កើតឡើង​ដើម្បីចែករំលែក ឬផ្តល់ព័ត៌មានពិត..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ «កម្ពុជាថ្ងៃនេះ» ឬ www.camday.news គឺជាគេហទំព័រវេបសាយសារព័ត៌មានថ្មីមួយ ដែលបានបង្កើតឡើង ដើម្បីចែករំលែក ឬផ្តល់ព័ត៌មានពិត ឥតលម្អៀង ដែលកើតមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា..។

ទាក់ទងផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងៗមកកាន់ការិយាល័យនិពន្ធ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១២/០១៦ ៥៤៣ ៨៨០ ឬ អ៉ីម៉ែលៈ camdaynews@gmail.com៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង