សេចក្តីណែនាំ របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ស្តីពី(សុវត្ថិភាព នៃការលក់ដូរ)

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ មន្ត្រីសាលាក្រុងព្រះសីហនុ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសង្កាត់លេខ២ ព្រមទាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចុះរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសេតេ ឱ្យមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាព នៃការលក់ដូរ ឲ្យបានប្រសើរឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់លេខ២ ក្រុង-ខេត្តព្រះសីហនុ។

សកម្មភាពខាងលើនេះ បានធ្វើឡើងតាមសេចក្តីណែនាំ របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ស្តីពី (សុវត្ថិភាព នៃការលក់ដូរ)៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង